Informatie over de begeleiding. 
 
In het dagelijkse leven ben ik actief als professioneel kunstschilder, leraar voor beginners en gevorderden en begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking. De combinatie van deze drie bezigheden is er een die uniek genoemd kan worden.
 
In mijn werk als kunstenaar ben ik bezig met het creëren van schilderijen met een emotie. Dagelijkse dingen die mij bezighouden probeer ik op mijn doeken te verwezenlijken. De emoties die daarbij vrijkomen, spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van mijn schilderijen.
 
Als leraar, in mijn eigen atelier, begeleid ik ongeveer 40 cursisten per week in hun ontwikkeling op het pad van de kunst. Het overdragen van technieken en creëren van mogelijkheden op het gebied van kunstuitingen is een zeer afwisselende uitdaging voor mij. En zeker omdat ik zie hoeveel plezier mensen in het schilderen krijgen.
 
Juist dit is een van de factoren die mij hebben aangezet om mensen met een verstandelijke beperking (en PGB) te gaan begeleiden. Het motiveren in hun persoonlijke ontwikkeling op zelfredzaamheid en structuur. Meer dan 15 jaar heb ik projecten ondersteund, georganiseerd en begeleid voor de S&L zorg in Bergen op Zoom en Roosendaal. Momenteel heb ik nauwe samenwerkingsverbanden met GGD Zoomkant, het Gors met Galerie de Kaai in Goes en Galerie herenplaats uit Rotterdam. Het is uitdagend voor beide kanten en creëert een band omdat we in alle rust in het atelier kunnen werken en zich ontwikkelen op een speelse manier. Er kan gewerkt worden met vrije expressie, in projectvorm, gerichte opdrachten en in diverse technieken. Na een gesprek en kennismaking in het atelier kan het avontuur beginnen.
 
Het doel voor mij is de kinderen en/of volwassenen verder te begeleiden in hun algemene ontwikkeling. De begeleiding individueel is namelijk nauw verbonden met onze dagelijkse dingen. Spelenderwijs wordt het leren kijken, zich uiten en zich kunnen verbeelden, door de begeleiding gespiegeld aan hun dagelijkse structuur, zodat het tot verbeteringen leidt. Ik werk 1 op 1 om de persoonlijke begeleiding en het zorgplan goed uit te kunnen voeren samen.

ik heb een AGB code, kvk nummer en BTW nummer, welke noodzakelijk zijn voor de professionele begeleiding die het zorgkantoor vraagt. Ook voor advies omternt het PGB kunt u bij mij terecht of kan ik u met de juiste mensen van bv MEE in contact brengen.
 
Voor inlichtingen of een kennismaking kan U contact opnemen met:
 
Atelier Sjoerd van den Boom
Zandstraat 80
4614 CK Bergen op Zoom
06-81961025